REČNI OBLUTAK

Pesak NULA

 

Granulacije: 0mm

 

Pakovanje: Džak 40kg

U kubik staje 40 džakova

 

CENA: 150,00 Din.

Pesak JEDNINICA

 

Granulacije: 1 - 2mm

 

Pakovanje: Džak 40kg

U kubik staje 40 džakova

 

CENA: 150,00 Din.

Šljunak

 

 

 

Pakovanje: Džak 50kg

U kubik staje 40 džakova

 

CENA: 150,00 Din.

KVARCNI PESAK

Kvarcni pesak 1kg

 

 

Granulacija: 0.3 - 0.8 mm

 

Pakovanje: 1kg

 

CENA: 100,00 Din

Kvarcni pesak 25kg

 

 

Granulacija: 0.3 - 0.8 mm

 

Pakovanje: 25kg

 

CENA: 600,00 Din

Kvarcni pesak 1kg

 

 

Granulacija: 0.8 - 1.2 mm

 

Pakovanje: 1kg

 

CENA: 100,00 Din

Kvarcni pesak 25kg

 

 

Granulacija: 0.8 - 1.2 mm

 

Pakovanje: 25kg

 

CENA: 700,00 Din

Kvarcni pesak 50kg

 

 

Granulacija: 0.8 - 1.2 mm

 

Pakovanje: 50kg

 

CENA: 1.400,00 Din

© 2013 Stovarište NUTO. Sva prava zadržana.

Designed by